FUIF-REGLEMENT
vzw Ontmoetingscentrum Oostakker.
 
(aanvullend aan het huishoudelijk reglement)
HUUR.
Na goedkeuring van de fuifaanvraag, dient u een evenementenformulier in te vullen voor de Politie. Tevens dient u Sabam op de hoogte brengen van uw organisatie. Deze formulieren dienen eveneens aan vzw OCO toegestuurd. Er wordt een flyer opgesteld, deze wordt opgemaakt en uitgedeeld door vzw OCO, waarvoor u ons 2 GSM nummers van verantwoordelijken dient mede te delen. U betaalt de waarborg en de huur ten laatste 14 dagen nadat u het contract heeft afgehaald. Zodra deze beschikbaar zijn, dient een affiche en een ingangskaart ophet kantoor van vzw OCO te deponeren.

DRANK.
Ten minste 10 dagen voor het evenement dient de drank die men wenst te verkopen besteld te worden op het secretariaat van vzw OCO. Bij overtreding kan een boete van  € 50 tot € 500 opgelegd worden. HET IS DUS TEN STRENGSTE VERBODEN OM ZELF DRANKEN MEDE TE BRENGEN!  Herbruikbare bekers zijn bij vzw OCO ter beschikking van de organisatoren. Bij verlies of breuk wordt € 2 per beker aangerekend aan de organiserende groepering. Het is dus aangeraden om een waarborg te vragen aan de gebruikers ervan.

GELUID.
Er worden gratis oordopjes ter beschikking gesteld door het vzw OCO. Dit geldt ook voor eventuele bezoekers als deze erom vragen. Gedurende de fuif dienen de deuren gesloten te blijven, ook de sluisdeur in de inkom (lawaai). Het gebruik van de binnenkoer is verboden, nochtans dienen de nooddeuren los te staan (sleutel in de hoek van toog grote zaal en keuken). Het hekken dient eveneens los te zijn. De ruimte boven de toog mag enkel gebruikt worden als technische ruimte!

SCHOONMAAK.
Handdoeken en vaatdoeken zijn niet ter beschikking, hiervoor dient u zelf te zorgen. Controleer tijdens de fuif regelmatig de toiletten! Vul zelf het toiletpapier aan. Indien u zelf niet wenst in te staan voor de opkuis  dient u € 100 te betalen, het vzw OCO doet dan het nodige. Indien u zelf wenst schoon te maken en u heeft tevens gebruik gemaakt van de keuken dient uitgevoerd wat wordt vermeld in het Huishoudelijk Reglement. (zie artikel 19)
Bij het verlaten van de za(a)l(en) moeten deze leeg zijn, stoelen en tafels terug op de daarvoor voorziene plaatsen. De tafels en de stoelen dienen te worden afgekuist. Bij niet naleven van deze laatste regel kan een boete aangerekend worden.
Aan de muren en venster van het ganse complex, mogen geen affiches worden aangebracht. Alle eigen promo materiaal, zoals grote kartons of borden e.d. dienen terug te worden meegenomen. Het aan de Stad Gent en/of Provincie geleend materiaal dient terug op de juiste manier gestapeld te worden. Afval dient allemaal verwijderd (zie huishoudelijk reglement OCO). Glas en flessen worden in de oranje container gedaan.

FUIFKOFFER.
Er is een fuifkoffer ter beschikking. Deze wordt gecontroleerd bij aanvang. Hiervan krijgt u een sleutel. Er wordt afgesproken wanneer de teruggave (controle) zal gebeuren.

EHBO.
De kist (EHBO) met verzorgingsmiddelen staat ter beschikking in de keuken.

SLEUTELS.
De sleutels om het gebouw af te sluiten dienen in de brievenbus van de kantoordeur gedeponeerd. Men mag ze in geen geval meenemen naar huis.

VERBODEN.
Het is verboden confetti en/of andere strooi-artikels te gebruiken. Kaarsen en/of fakkels zijn zowel binnen als buiten ten strengste verboden.

BOETE.
Het dagelijks bestuur van vzw OCO kan, in samenspraak met de Stad Gent, bij onregelmatigheden en/of overtredingen de waarborg inhouden evenals een boete opleggen.

Het Bestuur OCO.

Laatste aanpassing op 01/01/2018

Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om