Registratie van een reservering in database van OCO.
1. Datum van het evenement:  (dd  mm jjjj)
2. Naam van de vereniging
3. Welke categorie heeft die vereniging
Categorie 0
(Stad Gent)
Categorie 1
(jeugd, scholen)
Categorie 2
(erkend door Stad Gent)
Categorie 3
(alle andere)
4. Welk tijdsblok?
1. Vanaf 08u00 tot 12u00
2. Vanaf 13u00 tot 18u00
3. Vanaf 19u00 tot einde
4. Vanaf 13u00 tot einde (ganse namiddag + avond)
5. Ganse dag
5. Welke zaal wens je te huren?
1. Grote polyvalente zaal beneden
2. Kleine polyvalente zaal beneden
3. Grote en kleine polyvalente zaal
4. Grote polyvalente zaal beneden +  gebruik van de keuken
5. Kleine polyvalente zaal beneden + gebruik van de keuken
6. Grote en de kleine polyvalente zaal + gebruik van de keuken en automatisch de repetitieruimte
7. Grote vergaderzaal boven
8. Kleine vergaderzaal boven
9. Repetitieruimte
6. Welke aktiviteit is er voorzien?
1. Vergadering, repetitie, spelen en vorming niet-commercieel 
2. Receptie, koffietafel, kleine etentjes
3. Vorming met commerciele opbrengst, tentoonstelling, beuzen. 
4. Spelen met commerciele opbrengst, wedstrijden, schieting
5. Voorstellingen: comedy, theater, cabaret, quiz;
6. Muziek, concerten, fuiven, dansfeesten, eetfestijnen met financiele opbrengst.
7. Uitbreiding aard v/d aktiviteit.
Andere gegevens. (aanduiden wat van toepassing is).
-a- Betreft dit een evenement met eten?
Neen
Ja
-b- Wensen ze gebruik te maken van de kuismachine?
Neen
Ja
-c- Wensen ze gebruik te maken van de mobiele beamer?
Neen
Ja
-d- Wensen ze gebruik te maken van het projectiescherm?
Neen
Ja
-e- Komen ze  je de sleutel afhalen?
Neen
Ja
-f- Wensen ze gebruik te maken van de friteuze?
Neen
Ja
-g- Werd er reeds een verhuurcontract opgemaakt?
Geen contract nodig.  (bv: vergadering bestuur)
Contract opgemaakt en verstuurd
Contract getekend en in ons bezit
Terug
(bv schieting, crea-café, zumba, spagettifestijn, kaarten, kerstfeest, koken, e.a.)