Nieuws van het Ontmoetingscentrum Oostakker.

Oostakker 26-05-2022


Begin mei 2022 had er een evaluatiegesprek plaats tussen het dagelijks bestuur van Ontmoetingscentrum Oostakker en de heer Maarten De Grauw, afgevaardigde van de Stad Gent bij de dienst jeugd.
Het ging vooral over het nakomen van onze plichten zoals gestipuleerd in het beheerscontract, maar ook over een doorlichting inzake de financiële toestand van vzw OCO na de coronatijden en de ongehoorde energieverhoging bij de uitbating van het zalencomplex. Willen we het hoofd boven water houden dan zijn maatregelen dringend noodzakelijk. Daarom werd besloten de verhuur tarieven van de zalen aan te passen aan deze van de andere zalen van de Stad Gent. We zouden een minimum tarief aanrekenen voor de zalen die nu gratis ter beschikking worden gesteld voor bepaalde activiteiten zodat op zijn minst de kosten voor verlichting en verwarming zouden gedekt zijn. Tegelijk worden sommige andere huurprijzen licht opgetrokken.
Tarieven vanaf 01 juli 2022 via het huishoudreglment kenbaar gemaakt. (Artikel 31)
Dit alles is van kracht vanaf 1 september 2022 en na de goedkeuring door de bevoegde diensten van de Stad Gent.
Na de goedkeuring zullen de nieuwe tarieven in een herwerkt huishoudelijk reglement gepubliceerd worden.
We houden jullie op de hoogte.

Het dagelijks bestuur van vzw Ontmoetingscentrum Oostakker
Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om